Wednesday, December 31, 2014

Vuosi 2014: Osinkot hyvät

                                       -  Eivät ollenkaan happamia
                      

Erään suomalaisen veteraanisijoittajan lausahdus jostain (yleensä suomalaisesta) yhtiöstä on siivittänyt sosiaalisen median vääräleuat käyttämään hyväntahtoisen huumorin sävyttämää mukaelmaa kuvaamaan hyvää osinkoa jakavaa yhtiötä yleisemminkin.

" OSINKOT HYVÄT."


Paljon on aiheellistakin parranpärinää siitä, että osinkotulojen hamuaminen huonontaa pitkän aikavälin osaketuottoja, koska korkoa korolle -ilmiö uudelleen ja uudelleen katkeaa. Osingot uudelleen sijoittamalla tätä voi hiukan paikata. Kuluja tulee.


Järkevämpää olisi ladata rahansa halpoihin rahasto- tai ETF- indeksiosuuksiin, joissa osinko jää suoraan rahastoon kerryttämään pääomaa, korkoa korolle toimii ja verojen maksua voidaan lykätä parhaimmillaan vuosikymmenten päähän, kun voitto kotiutetaan myyntivoiton muodossa.


Oma käsitykseni on, että kyseessä on makuasia. Osinko lisää motivaatiota ja kertoo, että yhtiö on kunnossa, kun se kykenee jakamaan järkevän osan saamastaan voitosta osakkeenomistajille. 


Osingonmaksun leikkaaminen tai lakkaaminen kertoo bisneksen olevana vaikeuksissa - ainakin tilapäisesti. Osinko on periaatteessa sijoittajan saamaa palkkaa siitä työstä, jota sijoitettu raha hänen puolestaan tekee. 


Koska en osaa sanoa, miten asia todellisuudessa on, sijoitan mielelläni sekä hyvää, kasvavaa osinkoa maksaviin osakeyhtiöihin että rahastoihin ja ETF-osuuksiin. Ja myös korkorahastoihin. Esimerkiksi Seligsonin Euro-Obligaatio A on tuottanut vuodessa 11,6%.Volatiilissa markkinassa tasaisesti kertyvä ja mielellään lisääntyvä osingoista kertyvä kassavirta rauhoittaa toimimasta paniikinomaisesti, kun milloin mistäkin syystä sitä paniikkia on tai lietsoutuu.


Verotus Suomessa on kireää. Yksi asia on varma: emme voi tietää, kuinka kireää se on tulevaisuudessa. Valtiontalouden tutkimusviraston (VATT) muistiossa verrataan suomalaista verotusta kansainvälisesti. 


VATT: "Yleisenä trendinä on ollut yhteisöveroprosenttien huomattava aleneminen

sekä jaetun voiton verotuksen painopisteen siirtyminen osakkaalle.

" Muun muassa kulutuksen implisiittisten veroasteiden perusteella Suomi sijoittui EU27-maiden seitsemänneksi kireimmäksi verotuksen maaksi."
Vertailu päättyy vuoteen 2011. Kovin korkea suomalainen pääomatuloverotus ei vielä silloin ollut suhteessa verrokkeihin. Tiedämme kuitenkin, että sen jälkeen sijoittajan  - paremminkin - osakesäästäjän -pääomaverotusta on korjattu ylöspäin moneen otteeseen ja ei ole mitään takuita siitä, etteikö niin tapahdu vastakin.


Pääomatulon verotus on Suomessa lievästi progressiivista. Vuonna 2014 pääomatulon veroprosentti on 30 % 40 000 euroon asti ja 32 % tämän ylittävältä osalta. Vuosina 2012–2013 veroprosentit olivat samat, mutta tuloraja oli 50 000 euroa.

Pääomatulon veroprosentti oli 25 % vuosina 1993–1995. Myöhemmin sitä on muutettu seuraavasti: 28 % (1995–1999), 29 % (2000–2004), 28 % (2005–2011) ja 30/32 % (2012–).
Vuonna 2015:
"Pääomatulojen verotus kiristyy siten, että ylemmän verokannan tulorajaa alennetaan 40 000 eurosta 30 000 euroon ja ylempi kanta korotetaan 32 prosentista 33 prosenttiin vuonna 2015.

Nykyisestä 1 500 euron verovapaasta osuuspääoman korosta luovutaan. Suurten osuuskuntien jakama voitto on jatkossa 5 000 euroon asti osin veronalaista pääomatuloa."
Joulukuussa salkkuun kertyi osinkoja seuraavasti:
Koko vuoden osinkokertymä on 5420 euroa. 

Osinkovirta on edellisvuodesta liki tuplaantunut ja toissa vuodesta kolminkertaistunut. Pitää olla pienestä iloinen. Valuutoissa maksetut osingot jätän valuuttatilille vartoamaan uudelleensijoitusta. Siten voi hiukan säästää vaihtokuluissa.

Tähänastiset veronpidätysten jälkeen käteen jäi 4307 euroa, se on 359 euroa kuussa. 
Matkaa tavoitteeseen - tonni puhdasta käteen kuukaudessa on vielä takkusten takana.

Toivotan kanssavaeltajille hyvää uutta vuotta ja kireitä siimoja vuodelle 2015. 


Hyvää kannattaa pilkkiä. 
_________________________________________________________________________Sivun katselut tänään
612
Sivun katselut eilen
781
Sivun katselut viime kuussa
11 296
Sivun katselujen koko historia
118 025

Palaan vuoden 2014 muuhun tulokseen alkuvuodesta. USA:n ja Kanadan pörssit ovat vielä auki.

Uudenvuodenaatto 31.12.
Auki: USA ja Kanada
Kiinni: Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja ja Saksa

Tuesday, December 30, 2014

Osto-ohjelma: Tikkurila

      Tarvittaisiin vähän väriä.


Vuoden lopulla käynnistän uuden osto-ohjelman. Olen katsellut Tikkurilaa jo pitkään ja nyt päätin toimia. 

Itse asiassa minulla on aika henkilökohtainen suhde tähän yhtiöön. Toimin nuorena miehenä remonttimiehen vänkärinä eräässä teollisuuslaitoksessa ja silloin sain oikein kovennetun kautta tutustua pensselinheiluttajan elämään. Lämpökeskuksessa panssarimaalia käytettiin kaikkeen; hyvä ettei lisätty puuroon. Ainakin minulle Tikkurila on brandi. 

Osto TIKKURILA OYJ 90 kpl a' 14,50€.


Vuoden 2014 kolmannen osavuosikatsauksen yhteydessä yhtiön johto arvioi talouskasvun olevan edelleen heikkoa Tikkurilan markkinoilla. Yksityisen kulutuksen ja rakentamisen määrien kehitykseen odotettiin sen sijaan syntyvän suuria alueellisia eroja. Kasvu arvioitiin vähäiseksi. 

Merkittävää muutostakaan tuotteiden kysyntään ei odotettu tapahtuvan edelliseen vuoteen verrattuna. 


Tämä arvio osittautui virheelliseksi. Tikkurila antoi tulosvaroituksen.

"   Pörssitiedote

14.11.2014 klo 14.00 (CET+1)
Tikkurila laskee kuluvan vuoden ohjeistustaan
Viime viikkoina kiihtyneellä Venäjän ruplan heikkenemisellä on merkittävä kielteinen 
vaikutus Tikkurilan kuluvan vuoden euromääräiseen liikevaihtoon. Lisäksi heikentynyt 
taloustilanne on vähentänyt selvästi maalin kysyntää etenkin Venäjällä viime viikkojen 
aikana. Liikevaihdon laskulla ja heikoilla valuutoilla on kielteinen vaikutus myös kuluvan
 vuoden liikevoittoon. 
Uusi ohjeistus:
Tikkurila arvioi tilikauden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä jäävän 
vuoden 2013 tasosta.
Aiempi ohjeistus:
Tikkurila arvioi tilikauden 2014 liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä säilyvän 
vuoden 2013 tasolla."

---

Huomiota herätti, että tulosvaroitus jouduttiin antamaan vain viikko osavuosikatsauksen jälkeen. Ilmeisesti ruplan nopea romahdus yllätti yhtiön, joka on sentään toiminut Venäjällä pitkään ja on siellä markkinajohtaja.

Tikkurilasta on kirjoittanut mainion analyysin 2013 Fyysikko blogissaan.

Sieltä löytyy selkolkíelisenä historia, tausta, markkina ja jopa SWOT-analyysi. Kyseinen kirjoitus on harvinaisen perinpohjainen.

Lisäksi viittaan toimitusjohtaja Erkki Järvisen 150 -vuotisesitykseen Tikkurilasta.Tikkurilan tuloksen kasvu on ollut vakaata, keskimäärin 7-8% vuodessa.Tikkurilan avainsanat ovat Keskittyminen, Kannattavuus ja Kasvu

Venäjäriippuvuus (30%) on selvä riskitekijä tällä erää. Toisaalta kehittyvillä markkinoilla on kasvun mahdollisuuksia.

Indersin arvion mukaan 


Maalin kulutus per henkilö tulee kasvamaan kehittyvillä markkinoilla lähemmäksi länsimaista tasoa ja Tikkurila tulee vahvojen brändien ja markkina-asemansa avulla hyötymään tästä kehityksestä
Suuri Venäjä-riippuvuus on tällä hetkellä merkittävin yhtiöön liittyvä riski
Tikkurila on tällä hetkellä arvostetu selvästi alle historiallisen tason ja laatuyhtiötä ei arvosteta lähellekään pitkän aikavälin tulospotentiaalia


Tikkurilan nykyiset ja ennustetut avainluvut (Inderes).

Huomio kiintyy vahvaan kassavirtaan, vakaaseen tuloskehitykseen, matalaan velkaantumisasteeseen ja osingonmaksukykyyn. Huolimatta ennakoidusta tulosotkahduksesta Tikkurila pärjännee kohtuullisesti ja maksanee mukavaa osinkoa. 

Laatuyhtiötä on hyvä ostaa, silloin kun se on halpaa. Jatkan ohjelmaa ensi 

vuoden puolella.

Tuesday, December 16, 2014

LISÄYS: Nokian Renkaat


          Lieneekö näin?


Nokian Renkaat on ruplan imussa rojahtanut liki 6 %. Koska kyseessä on hyvä yhtiö, jonka Venäjä-riski on leivottu kurssiin moneen otteeseen, ostin hiukan lisää. 

Osto NRE1V  30 kpl a 19,47€.

Seuraava osto alle 19€.

Yhtiö voisi tulla ulos ja kertoa ajatuksistaan, oli kielteistä tai ei. 
Tulosvaroitus roikkuu ilmassa.

Sunday, December 14, 2014

Marraskuun osingot. Kohti 160K


Marraskuussa 2014 salkun oma pääoma käväisi jo ATH-tasolla 92340 € ja lokakuun jälkeen nousua kertyi 3,9%.

Tein vain yhden oston. Lisäsin Nokian renkaita 60 kpl kiskurihinnalla 23,53€ ja osuus salkusta on 9,9 %.

Nokian renkaiden tulosvaroitus näyttää jopa todennäköiseltä. Tyydyn tässä vaiheessa vartoilemaan pallokentän reunalla. Öljy kulkee nyt omia teitään ja tuleva on meille kätkettyä.

Osinkoja sain eri valuutoissa yhteensä marraskuussa 447€  ja vuoden alusta 4858 euroa.

Erityismaininnan ansaitsee Gjensidige Forskingin lisäosinko, joka nosti yhtiön vuotuisen osinkoprosentin 8,6 % tasolle ostohinnasta. 

Vuoden 2014 tavoite 5000€ bruttona täyttynee. 


Tässä kertymä vuodesta 2012 alkaen.

Osingot 1012-2014


Vuoden 2015 osinkotavoite olkoon  niinkin kova kuin 8000 euroa eli 667 euroa kuukaudessa. Suunnilleen  5 % osinkosuhteella salkun arvon olisi oltava 160000€. Kova ja varmaan epärealistinenkin.

Parempi kova kuin löysä tavoite. Marraskuun loppuun talletuksia siunautui 8537 €. Vuoden loppuun saan kasaan ehkä 9200€. Talletustavoite vuodelle 2015 on 10000€.

Niin takkuista kehitys on ollut, että tulevat mieleen Charlie Mungerin sanat: "The first $100,000 is a bitch."


 USD -määräisesti taidetaan olla paremmalla puolella.____________________________________________________________________


Sivun katselut viime kuussa
10 266

Ja ettei totuus unohtuisi kuohuista huolimatta, tässä mallia siitä, missä Nokian Tyres on hyvä.

NOPEUSTESTI IVALOSSA.

Linkki löytyi mainiosta blogista My Road to Half a Million. jossa on myös hyvä kirjoitus kohteesta Nokian Tyres.

Älkää kertoko kenellekään, mutta noin Kinskikin joskus päästelee Hailuodon jäätiellä. Ja alla on tietysti Hakkapeliitat.


Tuesday, November 25, 2014

OSTIN LISÄÄ: Nokian Tyres. Q3 14. PhoebusLisäsin viime perjantaina Nokian Renkaita (NRE1V.HE) salkkuun 60 kpl hintaan 23,53€. Olisihan tuota saanut halvemmallakin, mutta arvostustaso on edelleen miltei järkevä. Keskihinnaksi muotoutuu 28,41 €, joten nousuvaraa olisi. Nokian Renkaista näyttää siunautuvn kohtalainen osinkopaperi, ellei muuta. 

Perkasin yhtiön asioita ajan tasalle. Pieni kehaisu on annettava Nokian Tyresin sijoittajasivuille. Suurin osa tiedoista on sieltä.

Yhteenveto 1-9/2014

Venäjän ja IVY-maiden heikentynyt myyntivolyymi, valuuttakurssivaikutukset ja mix heikensivät yhtiön myyntiä ja keskihintaa; tämän kompensoi osittain hyvä kehitys muilla markkinoilla.


Kannattavuutta tukivat raaka-ainekustannusten, tuottavuuden ja kiinteiden kustannusten kehitys.
Kassavirta parani. Tämän seurauksena on tulossa vahva koko vuoden kassavirta.
Laajentunut jakelu ja tuotevalikoima paransivat kilpailukykyä.


NOKIAN RENKAIDEN SUORITUS 1-9/2014


Markkinaosuus parani länsimarkkinoilla

+ Henkilöautonrenkaiden kappalemääräinen myynti ennallaan, kasvua länsimarkkinoilla
+ Henkilöautonrenkaiden markkinaosuus vahvistui Pohjoismaissa, Keski-
 Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa
+ Menestys jatkui automedioiden kesä- ja talvirengastesteissä

- Myynnin arvo laski johtuen valuuttakursseista, heikommasta mixistä ja
hintamuutoksista
- Valuuttakurssit ja mix heikensivät myyntiä ja keskihintaa,
raaka-aineista kustannushyötyä

+ Raaka-ainekustannukset laskivat 13,9 % vs. 1-9/2013
+ Talvirenkaiden osuus myyntivolyymistä 80 %
+ Kiinteät kustannukset laskivat vs. 1-9/2013

- Venäjän ja IVY:n myynti laski, alueen osuus konsernin myynnistä 37 %  ->>  27 %
- Keskihinta (€/kg) laski johtuen valuuttakursseista, heikommasta mixistä ja tiukasta
hinnoitteluympäristöstä

Kapasiteettia tulevaisuuden kasvua varten

+ Vuotuinen kapasiteetti yli 20 miljoonaa rengasta vuorojärjestelyin. Mahdollisuus
nostaa edelleen 1,5 milj. kpl nykyisissä tehtaissa.
+ Henkilöautonrenkaiden tuotanto kasvoi 6 %, tuottavuus (kg/mh) parani 4 %

Vianor laajenee suunnitelmien mukaan, uudet partner-konseptit kasvussa
+ Vianor-ketju laajeni 1 302 myyntipisteeseen 27 maassa; 1-9/2014: +96 pistettä
+ Venäjällä Nokian Renkaiden jälleenmyyjäverkostoissa 3 600 myyntipistettä
+ Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD) –verkosto 1-9/2014: +341 myyntipistettä.
 Yhteensä 773 pistettä yhdeksässä Keski-Euroopan maassa ja Kiinassa.

KONSERNI
Myynnin kehitys euroissa

 Pohjoismaat +1,1 %

 Venäjä ja IVY -33,5 %
 Muu Eurooppa +2,6 %
 Pohjois-Amerikka +20,2 %Nokian Tyres aikoo edelleen laajentaa myyntiään.


Kuvasta ilmenee, että Nokian renkailla on myös Kiinassa valtuutettuja jakelijoita. Omien tuotantolaitosten lisäksi yhtiöllä on sopimusvalmistusta tehtaissa, joiden laatutaso vastaa Nokian Renkaiden vaatimuksia. Sopimusvalmistuksen osuus yhtiön renkaiden myynnistä vuonna 2013 oli noin 3 %. Kiinassa sopimusvalmistus aloitettiin Giti Tiren kanssa 2004.
Koska yhtiön sivuilta en löytänyt sopimusvalmistajista enempää, katsoin Wiisaasta Wikistä.

" Nokian Tyres licenses production of its tyres to companies in the United States(Bridgestone,
LaVergne, Tennessee plant), Slovakia (Matador, Puchov plant),  Indonesia (PT Gajah Tunggal Tbk company), and the People's Republic of China (Giti Tire), as well as contracts manufacture of agriculture and industrial tyres in Spain and India. In the past, some United States contract manufacturing was done by Cooper Tire's Findley, Ohio plant. 

Contract manufacture by Giti Tire includes production of up to 500,000 Nokian summer tyres with expansion up to 1.5 million tyres per year.


Some Nokian agricultural and industrial tyres were made under contract by the Tofan Grup in Romania for two years until December 1999, when Nokian Tyres withdrew, citing quality standards. Contract manufacture of these types of heavy tyres was then undertaken by Michelin at its Polish plant in Stomil-Olsztyn from 2000 until 2005, when Nokian began to shift contract manufacture of industrial tyres to Bridgestone's factory in Bilbao, Spain and agricultural tyres to Balkrishna Tyres in Bhiwadi, India.  With an increase in tyre demand as a result of improving economies, Nokian is considering increasing production as well as outsouring additional tyre manufacture in Asia. "
ANALYYSIT

Seuraavassa on Nokian Renkaiden avainluvut ja niiden arviodut ennusteet Inderesin mukaan. 
Myös 4-Traders -sivusto näkee arvostuslukujen muuttuneen varsin houkutteleviksi. Velkaa on vähän ja kannattavuuden arvioidaan edelleen paranevan.


Financial Ratios


Size2014e2015e
Capitalization3 165 M€-
Entreprise Value (EV)3 068 M€3 019 M€
Valuation2014e2015e
PER (Price / EPS)14,4x13,2x
Capitalization / Revenue2,27x2,24x
EV / Revenue2,20x2,13x
EV / EBITDA7,56x7,26x
Yield (DPS / Price)5,93%6,46%

Profitability2014e2015e
Operating Margin (EBIT / Sales)22,4%22,6%
operating Leverage (Delta EBIT / Delta Sales)-2,28x1,49x
Net Margin (Net Profit / Revenue)16,2%17,8%
ROA (Net Profit / Asset)19,3%20,0%
ROE (Net Profit / Equities)15,9%16,8%
Rate of Dividend85,7%84,9%
Balance Sheet Analysis2014e2015e
CAPEX / Sales  11,2%7,18%
Cash Flow / Sales (Taux d'autofinancement)22,5%22,1%
Capital Intensity (Assets / Sales)0,84x0,89x
Financial Leverage (Net Debt / EBITDA)-0,24x-0,35x
Kehitys tästä eteen päin näyttää Venäjäriskistä ja muusta kohinasta huolimatta kohtuulliselta.

Nokian Tyres itse näkee näin:
NRE ja Bridgestone

Olen pähkäillyt myös sitä, olisiko japanilaisella Bridgestonelle aikomuksia kaapata Nokian Tyres. Eiköhän markkina ole jaettu sovinnossa. Bridgestone haluaa ja myös saa poliittisesti korrektin linkin itämarkkinoille.


Huolimatta kaikenlaisesta - usein aiheellisestakin - ryssäpuheesta Nokian Tyres on vahva toimija Venäjällä ja sillä ajatellaan olevan hyvä asiantuntemus alueesta, joka on vaikea kaikille. Bridgestonen 14,99% omistusosuus pitää sen myös puhe-etäisyydellä yritykseen.Lopuksi 

Yhtiö tarkisti ennustettaan alaspäin ja arvioi vuodelle 2014 n. 300 -320 miljoonan euron liikevoittoa. Öljyn hinnan aleneminen jopa tukee Venäjän toimintoja ruplan syöksystä huolimatta. Nokian Tyres on tärkeä myös Venäjän kansantaloudelle. Se on suurin teollisuustuotteiden viejä. 

NRE on selvästi aliarvostettu pitkän aikavälin potentiaaliin nähden. 

Osuus salkussa on nyt 10,5 %, mikä on suurin salkussani. Kone on seuraava (9,4 %).______________________________________________________________________________

PHOEBUS

Sattumoisin päällekkäisyyksiä kuurnitessani huomasin, että Seligson & Co:n Phoebus-rahasto omistaa 3,45 % Nokian Renkaita. Olenhan sen tiennyt, mutta jotenkin unohtanut.    
- Sellaista se on.

Itselläni on muutama satanen tässä aktiivisalkuksi halvassa ja passiivisessa (Hallinnointi- ja säilytyspalkkio 0,75% p.a.) rahastossa. Suunnittelen position kasvattamista portfolion vakaaksi kivijalaksi yhdessä nykyisten ETF-rahastojen kanssa. Niitä ovat QQQ, VTI ja PJP.

Phoebuksen aktiivisuus on suhteellista. Viimeisin rahaston myynti lienee tapahtunut yli kaksi vuotta sitten. Tässä osakelistaus.

Jos et ole tutustunut aiemmin tähän laaturahastoon, katso ajaton VIDEOESITTELY  (vuodelta 2009), jossa Anders Oldenburg omaan jäljittelemättömään tyyliinsä kertoilee periaatteistaan, jotka voin siekailematta jakaa, mutta joiden noudattamiseen itsekurini ei ainakaan vielä riitä. 

Videolla hän kertoo sijoittaneensa 25 vuotta. - Nyt siis jo 30 vuotta. Phoebus-blogissa helmikuulta 2013 Oldenburg käsittelee sattumoisin erittäin ajankohtaista teemaa: kuinka bisnes selviää Venäjälla.


Tässä Oldenburg kommentoi Nokian Renkaiden toimitusjohtajan vaihtumista ja johtamisasioita enemmänkin.

Tämä mies ei isommin hötkyile. Häneltä voisi ostaa käytetyn rahasto-osuuden. 


"Nokian Renkaat pärjää Pohjoismaissa loistavasti, vaikka Continental ja Michelin tarjoavat täälläkin parhaan vastuksensa. Tämä johtuu siitä, että Nokian Renkaiden sesonkilogistiikka on ylivoimainen. Talvirenkaissa kauppiaalle kaikkein oleellisinta tietysti on, että rengasvalmistajalta saa loistavaa palvelua juuri niiden parin viikon aikana, kun renkaita asiakkaille yötä päivää myydään."