Tuesday, February 10, 2015

Katumuspilleri tehosi käänneyhtiöön

Kun välttämättömyys on hyve

Oriola-KD on lääkkeiden vähittäis- ja tukkukauppaan keskittyvä suomalainen pörssiyhtiö. Yhtiö toimii tehokkaana ja luotettavana kanavana lääkevalmistajien ja kuluttajien välillä Pohjois-Euroopassa. Yhtiö harjoittaa lääkkeiden vähittäiskauppaa eli apteekkitoimintaa Ruotsissa, verkkoapteekkiliiketoimintaa Latviassa ja lääkkeiden tukkukauppaa Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Lisäksi yhtiöllä on terveys- ja hyvinvointituotteiden markkinointiliiketoimintaa Suomessa ja Baltian maissa. 

Oriola-KD:lla on pitkä kokemus ja vahva markkina-asema sekä Suomen että Ruotsin lääkemarkkinoilla. Markkinaosuus Suomen lääkkeiden tukkukaupassa on noin 46 prosenttia ja Ruotsin lääkkeiden tukkukaupassa noin 39 prosenttia ja vähittäiskaupassa noin 19 prosenttia.

Oriola-KD Oyj on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy -pörssissä. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli noin 1,6 miljardia euroa ja henkilöstömäärä noin 2 350, joista 76 prosenttia työskentelee Ruotsin liiketoiminnoissa ja 24 prosenttia Suomessa ja Baltian maissa.

                         - Oriola KD Kotivut

Suurimmat osakkeenomistajat äänimäärillä mitaten

Sisäpiirirekisteri

Oriolan seikkailuja Venäjällä mm. Jukka Oksaharju on selvittänyt ansiokkaasti aiemmin.
Blogeissa on suomittu kovin sanoin yhtiön johtoa epäpätevyydestä.

"silti yhtiön ulkopuolelta löytyvien epäonnistumiseen johtaneiden syiden kokoelmasta 

puuttuvat enää lähinnä tulvat ja luteet, jotta yritysjohto olisi väistänyt oman vastuunsa 

täydellisesti..."

Oriola-KD tiedotti myyneensä Venäjän liiketoiminnot apteekkiketju 36.6:lle joulukuussa 2014.

Velaton kauppahinta oli 56 MEUR. Oriolaa seuranneelle uutinen oli  erittäin myönteinen. Kauppahinta oli tuossa tilanteessa jopa hyvä ja osaketta pitkään varjostanut epävarmuustekijä saatiin pois päiväjärjestyksestä.

Oriola-KD laajensi Venäjän markkinoille vuosina 2008-2010 ostamalla Vitim & Co ja Moron Ltd:ltä tukku- ja vähittäiskaupan liiketoiminnat noin 154 miljoonalla eurolla ja 03Apoteka-ketjun 12 miljoonalla eurolla. 

Yhteishintaa Venäjän ostoksille koitui noin 170 miljoonaa euroa

Inderes totesi taannoin, että Venäjällä on tehty neljä vuotta putkeen tappiota ja tänä aikana vähittäiskauppaa on alaskirjattu 33 miljoonalla eurolla ja tukkukauppaa 74 miljoonalla eurolla. Venäjä-segmentin liikevaihto laski H1’14 aikana 18 % vertailukaudesta ja liiketappio kasvoi 19 miljoonan euron tasolle ilman kertaluonteisia kuluja. 

Inderesin mukaan vaikeudet näyttivät edelleen syvenevän ja analyysiyhtiö uskoi tämän heikentävän yhtiön neuvotteluasemaa potentiaalista ostajaa liiketoiminnoille etsittäessä. Kauppa kuitenkin syntyi.

Vuodelta 2014 Oriola teki ihan kohtuullisen tuloksen ja jatko näyttää paremmalta. Luvuista ilmenee käänne hyvin. 
Yhtiön arvioitua  velattoman markkina-arvon  (yritysarvon) ja liiketuloksen suhdetta  EV/EBIDTA 2015e 7x voi pitää jopa huomattavan hyvänä.

Tilipäätöstiedote 2014
Ankeaksi päässeelle taseellekin (omavaraisuus 13%) tehdään sitten jotain. Ilmoitus tuli tänään 10.2.2015.
ORIOLA-KD OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 75,6 MILJOONAN EURON MERKINTÄOIKEUSANNISTA
Merkintäoikeusanti lyhyesti:
  • 75,6 miljoonan euron merkintäoikeusanti Oriola-KD:n taseen vahvistamiseksi ja omavaraisuusasteen parantamiseksi
  • Yksi (1) uusi A-osake jokaista täsmäytyspäivänä 12.2.2015 omistettua viittä (5) nykyistä A-osaketta kohti, ja yksi (1) uusi B-osake jokaista täsmäytyspäivänä 12.2.2015 omistettua viittä (5) nykyistä B-osaketta kohti
  • Merkintähinta 2,50 euroa jokaiselta uudelta A-osakkeelta ja jokaiselta uudelta B-osakkeelta
  • Oriola-KD:n osakkeilla käydään kauppaa ilman merkintäoikeuksia 11.2.2015 alkaen
  • Merkintäaika alkaa 17.2.2015 ja päättyy 3.3.2015
  • Kaupankäynti merkintäoikeuksilla alkaa 17.2.2015 ja päättyy 25.2.2015


Omat toimet
Osto: Oriola-KD A 200 kpl a 3,61€

Lisäksi lähden osakeantiin. Samalla katselen, voisinko hankkia edullisesti merkintäoikeuksia.
Tätä olen odottanutkin. Seikkailu on ohi. 

Kun Venäjän tappiolliset toiminnat myytiin, nykyiset liiketoiminnat ovat Suomen ja Baltian lääkkeiden tukku- ja vähittäiskauppa (27 % liikevaihdosta) ja Ruotsin lääkkeiden tukku- ja vähittäiskauppa (73 % liikevaihdosta). Molemmat segmentit tekevät erinomaista kassavirtaa ja niillä on vahva markkina-asema.

Kriisiyhtiöstä sukeutuu vakaa apteekkitukkuri. Omavaraisuusastekin normalisoitunee muutamassa vuodessa, kun kukaan ei syö enää kuormasta. 

Osinkoa Oriola ei vielä maksa, mutta uskon hyvällä kassavirralla ja korkealla sidotun pääoman tuotolla omistaja-arvoa syntyvän nopeasti, ellei jälleen hairahduta epärealistisiin toimiin kasvua haettaessa.No comments:

Post a Comment

Lisää kommenttisi, kiitos