Thursday, February 6, 2014

Orion -monen tempun poni. Osto YIT

     Kuva: Orion

Jatkan vähän jänkkäystäni.Orion on ollut analyytikkojen hampaissa. Yhtiö on jo pitkään ollut useiden asiantuntijoiden MYY-listoilla, vaikka se tekee tasaista tulosta. 

Jo vuonna 2012 Kim ja Tom Lindstöm totesivat blogissaan:


"Stalevon ja Comptess/Compan -lääkkeiden tärkeimpien patenttien suoja umpeutuu tänä ja ensi vuonna. Analyytikot ja moni sijoittaja on siksi suhtautunut erittäin kielteisesti yhtiöön ja pelännyt osaketta kuin ruttoa. Mielestämme kurssi on diskontannut liiankin tehokkaasti patenttien umpeutumisen, eikä tilanne ole alkuunkaan niin huono kuin mitä moni sijoittaja luulee." 


Orionin tehtyä jälleen kerran hyvän tuloksen, kun liikevaihto nousi yli miljardiin euroon, liikevoittoa kertyi 277 miljoonaa 1,46 euron EPS:illä ja Q4/2013 ROE oli 40,1% ei asenne ole juuri muuttunut.


Seuraan Inderesin arvioita varsin tarkkaan. Nyt Inderes nostaa tahoitehintaa 17,00 euroon mutta säilyttää MYY-suosituksen. Ei voi välttyä vaikutelmalta, että analyysissa on hiukan selittelyn makua:"Vaikka Orionille tärkeiden Parkinson-lääkkeiden myynti on laskenut vuodessa 17 %, muun tuotteiston kasvu (+10 %) onnistui nostamaan koko vuoden liikevaihtoa 3 % ja ensimmäistä kertaa yli miljardin euron.Positiivista on se, että myynti on tasapainottumassa yhä laajemmalle tuoteportfoliolle ja Orion on pystynyt näyttämään markkinoille, ettei se ole vain yhden tempun poni. Negatiivista on se, että muun tuotteiston katetaso on alhaisempaa kuin patenttisuojattujen alkuperälääkkeiden. Alkuperälääkkeet vastaavat enää 39 % konsernin liikevaihdosta, kun se huippuvuonna 2011 oli 45 %. 

Olemme nostaneet FY’14 ja FY’15  liikevaihtoennusteitamme ylöspäin 3 % ja 2 % Q4-raportin jälkeen. Liikevoittoennusteemme samoille vuosille ovat nyt 9 % ja 2 % korkeammalla.

Olemme myös laskeneet ennustettamme tulevien vuosien veroasteesta 22 prosentista noin
21 prosenttiin, jonka takia osakekohtaisen tuloksen ennusteet nousivat suhteessa enemmän."

Alla on Inderesin laskelma tulevien vuosien kehityksestä numeroina. Kinski ei suostu myymään Orionia näillä luvuilla.Oma kommentti: 
Vaikka tällä hetkellä Orion näyttää polkevan paikallaan on useita tutkimushankkeita menossa monessa faasissa. Lisään sopivan kohdan tullen omistustani ja nautin kohtuullisen -itse asiassa erinomaisen -hyvästä osingosta. 

Edit:

YIT teki odotettuakin huonomman tuloksen ja päivitti ohjeistuksensa.


YIT paivitti strategiset tavoitteet vuosille 2014 -2016 YIT:n hallitus on hyvksynyt päivitetyt tavoitteet strategiakaudelle 20142016. Muutoksen taustalla on vallitseva markkinaympäristö ja muutoksen ensisijaisena tavoitteena on kassavirta- ja sijoitetun pääoman tuottotavoitteiden saavuttamisen varmistaminen. Kasvutavoitetta muutettiin seuraavasti: -- Liikevaihdon kasvu keskimäärin 5-10 prosenttia vuodessa (aiemmin yli 10 prosenttia vuodessa) Muut 4.6.2013 julkistetut taloudelliset tavoitteet pidettiin ennallaan: -- Sijoitetun pääoman tuotto 20 prosenttia -- Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen -- Omavaraisuusaste 40 prosenttia -- Osingonjako 4060 prosenttia tilikauden tuloksesta Tavoitetasot perustuvat yhtiön osatuloutuksen mukaisesti raportoimiin lukuihin.

========================================================================

Rumasta tuloksesta johtuen kurssireaktio oli raju. Pahimmillaan YIT maksoi alle 8 euroa. Pitkällä aikavälillä YIT selvinnee vaikeuksistaan. Tilinpäätös löytyy täältä.

Osto YIT 200 kpl a' 8,10€

YIT on salkussa painolla 2.24%.

================================================================


Huomenna saamme nähdä, pääsenkö laskemaan Nokian Renkaiden keskihintaa. Kurssit ovat kovin volatiileja ja sitä pitää yrittää käyttää hyväksi vaikka en ajoittamista hallitsekaan. NRE1V on salkussa nyt painolla 5,57%. 


Elämme mielenkiintoisia aikoja.


No comments:

Post a Comment

Lisää kommenttisi, kiitos