Thursday, November 5, 2015

Q3 15 Tikkurila. Lisäys        Narri vai yllättäjä?
Tikkurila on vahva alueellinen toimija, joka keskittyy Pohjoismaihin ja itäiseen Eurooppaan. 

Tärkeimmät markkinat ovat Venäjä, Ruotsi, Suomi ja Puola, jotka muodostavat noin 80 prosenttia konsernin liikevaihdosta. 

Tikkurila on markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa Venäjällä, Ruotsissa, Suomessa ja Baltian maissa. 

Tikkurila luottaa toiminnassaan vahvoihin brändeihin ja elinkaariajattelua tukeviin kestäviin tuotteisiin. 

Vahva laatumielikuva ja markkinajohtajuus ovat yhtiön tärkeimpiä kilpailuetuja.

Tikkurila keskittyy korkeamman laatu- ja hintaluokan maaleihin, joita tuotetaan yhdeksässä maassa 12 tuotantoyksikössä. Eniten tuotantokapasiteettia on Venäjällä, missä yhtiö on toiminut 1970-luvulta lähtien.  Venäjä on Tikkurilan suurin yksittäinen markkina.

                                                                           - Tikkurilan kotisivut


Olen kirjoittanut Tikkurilasta aiemmin kohtalaisen laajasti joulukuussa 2014. Tuolloin totesin:

Huomio kiintyy vahvaan kassavirtaan, vakaaseen tuloskehitykseen, matalaan 
velkaantumisasteeseen ja osingonmaksukykyyn. Huolimatta ennakoidusta tulosotkahduksesta  Tikkurila pärjännee kohtuullisesti ja maksanee mukavaa osinkoa. 

Mitäpä tuohon lisäämistä. 
Tikkurilan Q3 15 raportti oli odotusteni mukainen. Lyhyesti sanoen nuiva. Venäjällä 
tuli takkiin, West paikkasi.

Tammi-syyskuu 2015 - Liikevaihto laski 6,5 prosenttia 480,7 miljoonaan euroon (1-9/2014: 514,0).


- Liikevoitto (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä oli 70,0 (77,4) miljoonaa euroa eli 14,6 

(15,0) prosenttia liikevaihdosta.

- Liikevoitto (EBIT) oli 72,0 (77,6) miljoonaa euroa eli 15,0  (15,1) prosenttia

liikevaihdosta.

- Osakekohtainen tulos oli 1,19 (1,28) euroa.Pitkällä aikavälillä tätä laatuyhtiötä ei arvosteta tarpeeksi ajatellen pitkän aikavälin 

tulospotentiaalia. 

Tikkurila ei vie Venäjältä mitään, johtuen EU:n kemikaaleja rajoittavasta 

lainsäädännöstä. Venäjän laskeva kulutus vaikuttaa suoraan tulokseen. Ei siis saada 

positiivisia suoria vaikutuksia parempaan kilpailukykyyn liittyen.

Pidemmällä aikavälillä Venäjän vientikilpailukyky oletettavasti paranee nostaen koko

talouden ja hyödyntää Tikkurilaakin. Meneekö siihen viisi vai kymmen vuotta, en

tiedä. 

Lisäsin pienen erän hintaan 16,16. Keskihinta 15,22, osuus 1,29%.Seuraavassa Reutersin tietokantaan perustuvat luvut.

P.S- Lukekaapa muuten uudelleen Fyysikon hieno analyysi Tikkurilasta!
On sen arvoinen.
No comments:

Post a Comment

Lisää kommenttisi, kiitos